Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizační tým

Podkladový materiál 16

V této sekci pod odkazem Podkladový materiál 16 najdete podkladový materiál k vědeckopopularizační konferenci na téma „Evropská unie v nových podmínkách: kam směřuje její vývoj?“. Tento materiál informuje účastníky konference o výsledcích provedených výzkumů a analýz a o názorech a postojích domácí a zahraniční vědecké obce týkajících se uvedeného tématu. Kromě informačního významu má podkladový materiál také roli incentivní. Jeho úkolem je podněcovat účastníky konference k diskusi na zvolené téma, k hlubšímu zájmu o danou problematiku a k zájmu o účast v jejím dalším výzkumu.

 

Podkladové materiály k minulým vědeckopopularizačním seminářům

Podkladový materiál 15

 Podkladový materiál 14

Podkladový materiál 13 

Podkladový materiál 12

Podkladový materiál 11

Podkladový materiál 10

Podkladový materiál 9

Podkladový materiál 8

Podkladový materiál 7

Podkladový materiál 6

Podkladový materiál 5

Podkladový materiál 4

Podkladový materiál 3

Podkladový materiál 2

Podkladový materiál 1

 

 


   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu