Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizační tým

Vědeckopopularizační konference na téma „Evropská unie v nových podmínkách: kam směřuje její vývoj?“ se uskuteční 7. dubna 2017 od 9:30 hod. do 16:30 hod. v prostorách NEWTON College, a. s., Rašínova 2, Brno, v přednáškové místnosti č. 6 ve čtvrtém patře budovy. Registrace účastníků konference bude probíhat od 9:00 hod.

V této sekci najdete program konference a další informace o konferenci.

Pod odkazem Přihláška na konferenci je k dispozici ke stažení závazná přihláška pro zájemce o konferenci a informace o jejím vyplnění a odeslání.

Účastníci vědeckopopularizační konference obdrží za její absolvování certifikát a souhrnnou publikaci z konference.

 

 

 

Evropská unie v nových podmínkách:

kam směřuje její vývoj?

 

 

Vědeckopopularizační konference

 

 

realizovaná v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128). Projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky,

od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti.

 

 

Termín konání:                      7. dubna 2017

 

Místo konání:                         NEWTON College, a. s.

                                                   Rašínova 2, 602 00 Brno

                                       4. patro, přednášková místnost č. 6

 

Doba trvání konference:     9:30 – 16:30 hod.

                                       (přestávka na oběd 12:00 – 13:00 hod.)

 

Pořadatel:                               NEWTON College, a. s.

 

Spolupořadatel:                    Evropské hnutí v České republice

 

 

 

Program vědeckopopularizační konference

(přednášející a jejich příspěvky na konferenci)

 

 

9:30 – 12:00      Dopolední blok

 

·     Zahájení konference

      PhDr. Jiří Malý, Ph.D., manažer projektu

·     Velká Británie na cestě z EU: budou evropské státy potřebovat Evropskou unii? (prezentace ke stažení)

      PhDr. Jiří Malý, Ph.D., ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·     Vývojové metamorfózy postavení státu v procesu integrace Evropy (prezentace ke stažení)

      Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., Ekonomický ústav Slovenské akademie věd

·     Příležitosti a rizika vyplývající z případného dalšího rozšiřování EU

      Ing. Vladimír Němec, ředitel Odboru pro všeobecné záležitosti EU, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

·     Reforma hospodářské a měnové unie: výsledky a výhled do budoucna (prezentace ke stažení)

      Ing. Zdeněk Čech, Ph.D., M.A., ekonomický poradce, Zastoupení Evropské komise v České republice

 

11:30 – 12:00           Diskuse k dopolednímu bloku

 

 

12:00 – 13:00    Přestávka na oběd

 

 

13:00 – 16:30    Odpolední blok

 

·     Má smysl usilovat o prohlubování a dokončení hospodářské a měnové unie? (prezentace ke stažení)

      Ing. Petr Zahradník, MSc., Evropský hospodářský a sociální výbor

·     Otazníky nad vývojem finančních trhů v Evropské unii (prezentace ke stažení)

      Ing. Karel Mráček, CSc., člen předsednictva Asociace výzkumných organizací; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·     Může právo EU změnit mentalitu evropských národů? Aneb o smyslu Evropské unie (prezentace ke stažení)

      Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D., Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·     Potenciální rizika pro stabilitu EU – případ možného rozšíření o země západního Balkánu (prezentace ke stažení)

      Ing. Ivana Dostálová, Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·     Výzvy pro evropskou hospodářskou a měnovou unii (prezentace ke stažení)

      prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA., Evropský hospodářský a sociální výbor; ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd

 

15:30 – 16:00           Diskuse k odpolednímu bloku

16:00 – 16:30           Číše vína

 

 

Program patnáctého vědeckopopularizačního semináře

„Brexit, imigrace, finanční rizika: zvládne EU své krize?“

 

Program čtrnáctého vědeckopopularizačního semináře

„65 let od podpisu první integrační smlouvy: má Evropská unie budoucnost?“

 

Program třináctého vědeckopopularizačního semináře

„Evropská unie a její proměny v období globální nestability“

 

Program dvanácté vědeckopopularizační konference

„Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice“

 

Program jedenácté vědeckopopularizační konference

„Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost dosavadního řešení a možné alternativy“

Program desáté vědeckopopularizační konference

Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU – předpoklady a bariéry jejich překonání

Program devátého vědeckopopularizačního semináře

Krize eurozóny: současný stav a perspektivy

 

Program osmého vědeckopopularizačního semináře

„20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU“

 

Program sedmého vědeckopopularizačního semináře

Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny?

 

Program šestého vědeckopopularizačního semináře

„Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU?“

 

Program pátého vědeckopopularizačního semináře

„Evropský institucionální rámec a základy globální regulace“

Program čtvrtého vědeckopopularizačního semináře

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Program třetího vědeckopopularizačního semináře

„Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost“

Program druhého vědeckopopularizačního semináře

,,Potenciální ekonomické a sociální účinky vyplývající z Lisabonské smlouvy pro členské státy EU

Program prvního vědeckopopularizačního semináře

„Zvládání finančních krizí: evropský a americký model“

 


   
   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu